Diensten DPB Groep Coaching - Training - Advies

Nieuws & Blog ›

Leontien kiest uit recent psychologisch onderzoek relevante informatie, met tips en handige 'weetjes'.

Wat is de essentie?

Wat is de essentie?

Durft u ook geen “nee” te zeggen? Dat wordt dan knap lees meer

Geld maakt wel gelukkig.

Geld maakt wél gelukkig.

We kennen het gezegde: “Geld maakt niet gelukkig”. Toch lees meer

Meer nieuws ›

Evenementen ›

Nieuw in 2016 - Leiderschap!

Leiderschap

“Professionals aan ’t roer” start een gloednieuw lees meer

Mid-Life Career Boost

Midlifecareer

Gedurende het werkende leven heb je aan het begin allerlei lees meer

Rino cursus: Teamcoaching

team trainingen

Leontien Buddemeijer en Frank Habekotté zullen opnieuw een lees meer

Meer evenementen ›

Psychotherapie

Iedereen komt in het leven situaties tegen die u uit evenwicht brengen. Dit kan ontstaan door plotselinge heftige gebeurtenissen van buiten af. Door moeilijkheden in relaties, binnen het gezin of daarbuiten. Maar het kan ook gaan om vervelende ervaringen uit het verleden die een rol spelen in het heden. Kortom, het kan om heel diverse zaken gaan die er toe leiden dat het leven niet loopt zoals u graag zou willen. Wanneer u er zelf niet meer uitkomt, of behoefte hebt aan een objectieve luisteraar, biedt counseling of therapie een goede uitkomst.

Oplossingsgericht

Mensen hebben regelmatig behoefte aan concrete veranderingen in hun leven. Het is daarom zinvol om vanaf het begin, de behandeling te richten op de gewenste verandering. Wij werken met behulp van verschillende technieken. Voorop staat een oplossingsgerichte benadering. Uitgangspunt daarbij is dat u competent genoeg bent en baas over uw eigen leven, maar dat u, door omstandigheden, het zicht daar op wat bent kwijtgeraakt. Met behulp van oplossingsgerichte technieken voelen mensen zich weer krachtig en nemen het heft weer in eigen handen.

Wie

Anna van den Berg en Leontien Buddemeijer, zijn ervaren GZ-psychologen/psychotherapeuten en BIG geregistreerd. Lange tijd hebben zij als psychotherapeut gewerkt met mensen uit diverse achtergronden en met een verscheidenheid aan vragen en klachten. Zij zijn opgeleid vanuit het psychodynamisch en systemisch denken. In combinatie met de doelgerichtheid van oplossingsgerichte gesprekstherapie is dit een verhelderende, krachtige en effectieve aanpak.

Praktisch

Procedure van aanmelding

Aanmelding:
Om voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar specialistische GGZ, op het vermoeden van een DSM-diagnose. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeringen.

Wachttijd:
Wij streven er naar om geen of een zeer beperkte wachttijd te hanteren. Bij de aanmelding kunnen we daar duidelijkheid over geven.

Kennismaking/intake:
Tijdens de kennismaking bespreken we waar u mee geholpen zou willen worden, en kijken of dit aansluit bij hetgeen wij te bieden hebben. Ook kijken we in dit deel van het gesprek of het tussen ons ‘klikt’. Mochten beide vragen positief zijn beantwoord volgt, meestal aansluitend het intakegesprek met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van de ervaren problemen te onderzoeken, zodat een diagnose kan worden gesteld.

Behandeling:
Aan het begin van de behandeling stellen we een behandelplan op. Hierin wordt de behandelvorm, frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment opgenomen. Aan u zal worden gevraagd om aan het begin en het einde van de behandeling - en bij langdurende behandelingen ook tussentijds – een online vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Measurement, ROM), waarvoor wij de dienst Telepsy gebruiken.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Privacy

Gesprekken zijn vertrouwelijk. Aan niemand wordt informatie gegeven zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor.

Leontien Buddemeijer Psychologisch Adviesbureau

Praktisch Advies, gericht op groei

Leontien Buddemeijer beantwoordt regelmatig een lezersvraag. Hier kunt u een vraag stellen en hier treft u een overzicht van eerder gestelde coachvragen en adviezen.